razred razrednik e-naslov opombe
3. Klavdija PETROVIČ kalvdija.petrovič@guest.arnes.si
1. Anderja ŽINKO andreja.zinko@guest.arnes.si
2. Andreja KOCIPER andreja.kociper@guest.arnes.si
4. Maja NOVAK maja.novak@guest.arnes.si
5. Saša VELER sasa.veler@guest.arnes.si
6. Marija Pfajfar marjetkapfajfar@gmail.com
7. Zdenka RAKUŠA zdenka.rakusa@guest.arnes.si
8. Stanka ČRČEK stanka.crcek@guest.arnes.si
9. Boštjan RAJH bostjan.rajh@guest.arnes.si