Mavrice

mavrica

 

Vzgojiteljica: Mihaela Vočanec

Pomočnici vzgojiteljice: Karmen Žula, Mihelca Vajda

Število otrok: 17

II. starostno obdobje: heterogeni oddelek

Predstavnik Sveta staršev: g. Aleš Novak