Sončki

sonce

Vzgojiteljica: Darinka Tinko

Pomočnica vzgojiteljice: Milena Školiber

Število otrok: 17

I. in II. starostno obdobje: kombinirani oddelek

Predstavnik Sveta staršev: ga. Marjetka Marinšek