Žogice

zoge

Vzgojiteljica: Slavica Kosec

Pomočnica vzgojiteljice: Lidija Janežič

Število otrok: 11

I. starostno obdobje: heterogeni oddelek

Predstavnica Sveta staršev: ga. Suzana Belec