Učitelj Predmeti Govorilne ure Razrednik
Brigita Fridl Slovenščina, knjižnica, OPB, IP sreda, 12.25-13.10 sorazredničarka v 7. a
Vesna Havlas Športna vzgoja, NIP, IP sorazredničarka v 4.a
Majdič Tatjana Slovenščina, DKE, GLK sreda, 13.25 – 14.10 sorazredničarka v 6. a
Rajh Boštjan Zgodovina in nemščina, PB, JV  sreda, 9.40 -10.25 9.a
Stanka Črček Matematika in fizika  ponedeljek, 10.45 – 11.30 8.a
Nada Pignar Ravnateljica in gospodinjstvo /
Rakuša Zdenka Kemija, biologija, naravoslovje, PB, SPH,NPH,POK  pon., 8.45-9.15 7. a
Saša Veler MAT, SLJ, DRU, NIT, GUM, GOS, PB petek, 10.45-11.30 5. a
Andrej Primužič TiT, NAR, PB, NIP – tehnika  sreda, 8.50-9.50 /
Maja Novak profesorica razrednega pouka 4. a
Silva Rakuša GEO in TJN /
Leon Lah GUM, PZ  /
Mojca Grula profesorica likovne umetnosti ponedeljek, 9.40-10.25 sorazredničarka v 9. a
Marjetka Pfajfar profesorica angleščine sreda, 8.00-8.45 6. a
Peter Purg  ROID in NIP računalništvo  ponedeljek, 12.20 – 13.10 /
Andreja Žinko  profesorica razrednega pouka  četrtek, 7.15-7.55  1. a
Klavdija Petrovič  profesorica razrednega pouka  3. a
Andreja Kociper  učiteljica RP 2. a
 Tina T. Puklavec  svetovalna delavka, JV, DSP sorazredništvo 8.a
Nataša Kozel DSP /
Karmen Krabonja specialna pedagoginja, DSP  ponedeljek 9.55-10.40 sorazredničarka v 5.a
Terezija Lukman PB, JV 1.a