Uravnotežena prehrana otrok in mladostnikov naj bi dnevno vsebovala zadostno količino sadja in zelenjave, vendar po raziskavah otroci in mladostniki slednjih ne uživajo dovolj. Da bi spodbudili uživanje sadja in zelenjave v šolskem prostoru, na naši šoli že četrto leto izvajamo projekt Šolska shema. Omenjeni ukrep koordinira Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za zdravje. Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja,  zelenjave in mleka ter nekaterih MI učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti (razredne ure z vsebinami sadja in zelenjave, naravoslovni dnevi, obiski sadovnjakov,…).

Na naši šoli bomo učencem ponudili raznoliko sadje, zelenjavo in mleko, ter nekatere MI, katero bomo  uživali svežo, izven terminov rednih šolskih obrokov – kot dodatno vsak  petek pred poukom.

Svežo sadje in zelenjavo  ter mleko in nekatere mlečne izdelke delimo vsak petek.

Ostale aktivnosti

Aktivnost Odgovorni učitelj Čas izvedbe
Načrt izvedbe Nada Pignar september, 2020
E-vprašalnik za učence in soglasja staršev za učence. Marija Pfajfar oktober, 2020

Razdeljevanje sadja, zelenjave

mleka in mlečnih izdelkov

razredniki

torek, RU (1.- 4. r), ostali dodatno pri malici

ponedeljek in četrtek – mleko (v jedilnici pri malici in do porabe)

jogurt – sreda (v jedilnici in do porabe)

Izdelava plakata Šolska shema. Mojca Grula realizirano
Vodenje evidenc in zahtevki. Nada Pignar od septembra 2020 do junija 2021
prijava za šol. l. 2021/22 Nada Pignar  do decembra,   2021

(Skupno 155 obiskov, današnjih obiskov 1)