ŠOLSKI PREVOZ IN VARSTVO VOZAČEV

*Postajališča na relaciji

Imena vstopnih postaj niso uradna, ampak so napisana glede na poimenovanje učencev in njihovih staršev.

Pravila obnašanja na avtobusu:

  1. Učenci ob vstopu/sestopu v/iz avtobus-a šoferja vljudno pozdravijo.
  2. Na avtobusu učenci sedijo na svojih sedežih, se pripnejo, lahko se spoštljivo pogovarjajo z drugimi sopotniki in pazijo na svoje stvari.
  3. Učenci upoštevajo pravila prometne varnosti v prometu po izstopu iz avtobusa na poti domov.

Večina učencev se bo v šolo pripeljala z avtobusom ali mini avtobusom za kar bo poskrbelo podjetje Arriva.

Relacije:

 

ČAS odhoda domov ČAS prihoda  v šolo  *POSTAJALIŠČA – vstopne postaje Prevozno sredstvo

1. Ivanjkovci – Runeč – Žvab

– Desnjak – Lahonci

12.40

14.30

7.20

Runeč, Žvab, Lahonci (Meško,

Desnjak GD, odcep za Desnjak,

Kungota)

avtobus

2. Ivanjkovci – Mihalovci –

Svetinje – Jeruzalem

13.25

14.35

6.50 Veličane, Svetinje, Plešivica, odcep za Cerovec avtobus

3. Litmerk – Stanovno – Ivanjkovci

(popoldan družimo z relacijo 1.)

12.40

14.30

7.20 Litmerk, Stanovno, Stanovno (kapela, Školiber) avtobus

Ivanjkovci – Cerovec –

Ivanjkovci – Hujbar – Žerovinci

12.40

14.15

6.50 Cerovec (Črešnjevec, Hergula), Hujbar (Novak), Žerovinci (Zemljič, prehod Vincetič, križišče Radomerje, Žerovinci), Hujbar (Novak) avtobus
Ivanjkovci – Mali Brebrovnik – Pavlovski Vrh – Ivanjkovci

13.25

14.45

7.20

Pavlovski Vrh – križ, Mihalovci

(Puklavec, Kupljen), Mali Brebrovnik

(Miško, Lah), Veličane (Voršič,

Henzel)

avtobus

Prevoznik: ARRIVA   Relacija Ivanjkovci – Stanovno – Runeč – Žvab – Desnjak – Lahonci

Zap. št. VSTOPNA POSTAJA ČAS ODHODA S POSTAJE – zjutraj
1. Stanovno 6:52
2. Runeč 6:57
3. Žvab 6:59
4. Lahonci Kungota 7:01
5. Lahonci odcep za Desnjak 7:06
6. Lahonci Desnjak gasilski dom 7:08
7. Lahonci Meško 7:12

Prevoznik: ARRIVA Relacija Ivanjkovci – Mihalovci – Svetinje – Jeruzalem

Zap. št. VSTOPNA POSTAJA ČAS ODHODA S POSTAJE – zjutraj
1. Svetinje 6:30
2. Plešivica 6:38
3. odcep za Cerovec 6:43
4. Veličane 6:45

(Skupno 753 obiskov, današnjih obiskov 1)