ŠOLSKI SKLAD VRTCA IN OŠ IVANJKOVCI

Spoštovani starši in poslovni partnerji.

OŠ Ivanjkovci je ustanovila Šolski sklad v letu 2014. Iz sklada se  financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad  pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, dohodnin, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole in vrtca. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole. Za delovanje sklada je  upravni odbor  sprejel pravila v katerih je natančno določeno pridobivanje sredstev, namen sklada, organi sklada in organizacija, upravni odbor, pristojnosti upravnega odbora, vlaganje vlog, odločanje  in nadzor nad delovanjem. Mesečni prispevek staršev za Šolski skald znaša 2 €.

(Skupno 270 obiskov, današnjih obiskov 1)