Namen projekta je pospešeno, realno in racionalno odzivanje na spremenjen vodni in temperaturni režim, zapolniti vrzeli v poznavanju mehanizmov delovanja socio-ekoloških sistemov in čim manj negativnih posledic naših odločitev na druge in nosilno sposobnost okolja. Ne gre le za prilagajanje posameznikovega življenjskega stila okolju, o čemer nas obilno opominjajo mediji in plakati, temveč v veliki meri za delovanje institucij. Zato bomo pri vsebinah pouka  vgradili nove informacije, znanja in orodja in poskušali  razviti tudi nove didaktične pristope in učna gradiva.

Spodbuja zavest in skrb za človeka, vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo, skratka celostno gradi človeka za prihodnost. Osnovni cilj  je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja in posredno izobraževanje odraslih za trajnostne cilje zmanjševanja podnebnih sprememb.

Šola je že do sedaj razvila veliko primerov dobrih praks, ki jih bomo v projektu nadgradili  ali razširili. To so: peš v šolo, očistimo svoje lokalno okolje, peš na zdravniške preglede, pišemo starejšim občanom, uredimo svojo učilnico, kolesarimo skupaj, gibajmo se skupaj, pečemo svoje piškotke, dan brez odpadkov, zamenjajmo rabljena oblačila, izmenjajmo semena…

Šolsko skupino projekta sestavljajo: Zdenka Rakuša – vodja projekta, Simon Hebar – član, Marjetka Yacoub – članica, Maja Novak – članica in Nada Pignar – članica

(Skupno 92 obiskov, današnjih obiskov 1)