Šolska svetovalna služba

Šolsko svetovalno službo sestavljava socialna delavka Tina Turin Puklavec in specialna pedagoginja Karmen Krabonja.

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilji šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli. Osnovna področja dela:

          Učenje in poučevanje

          Šolska kultura, vzgoja, klima, red

          Telesni, osebni in socialni razvoj

          Šolanje

          Poklicna orientacija

          Socialno ekonomske stiske

Pri svojem delu šolska svetovalna služba sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, starši in zunanjimi institucijami. Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje in neposredna pomoč.

URNIK DELA

Šolska svetovalna delavka je na šoli vsak dan, od ponedeljka do petka, od 7.00 do 14.00 ure.

(Skupno 567 obiskov, današnjih obiskov 1)